Hotel operated by Tatry mountain resort

Darčekový poukaz v hodnote 100 €

100 EUR

V cene

Darčekový poukaz, ktorý oprávňuje držiteľa poukazu na jeho využitie v zmysle osobitných obchodných podmienok pre darčekové poukazy na úplnú alebo čiastočnú úhradu zvoleného pobytu v Chalets Jasná Collection Centrum. Ak bude hodnota objednávaného pobytu vyššia ako je hodnota poukazu, rozdiel v cene je nutné doplatiť v čase vytvorenia rezervácie. Platnosť darčekového poukazu je do 31.10.2024.

Podmienky

Kompletné znenie Obchodných podmienok nájdete tu:

Obchodné podmienky Darčekových poukazov

 

 

Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a objednávateľom vzniká okamihom, kedy je objednávateľovi zo strany prevádzkovateľa doručený e-mail s potvrdením platby. Súčasťou tohto emailu je darčekový poukaz v elektronickej verzii (ako príloha emailu vo formáte .pdf)  Darčekový poukaz obsahuje číslo a kód, ktoré slúžia na jeho identifikáciu a taktiež na objednávku a čerpanie služieb.

Darčekový poukaz je možné využiť výlučne jednorazovo. Služby ani hodnotu darčekového poukazu nie je možné rozdeliť. Darčekovú poukážku je možné vystaviť iba na ubytovacie a súvisiace služby poskytované v jednom objednávateľom vybratom ubytovacom zariadení;

Darčekový poukaz nie je možné vymeniť za finančné prostriedky (v hotovosti alebo bezhotovostne). Po uhradení ceny darčekového poukazu nie je možné darčekový poukaz vrátiť, ani žiadať vrátenie zaplatenej ceny alebo akúkoľvek inú finančnú či nefinančnú náhradu.

Doba platnosti darčekového poukazu je uvedený na darčekovom poukaze. Posledný deň platnosti darčekového poukazu musí pripadnúť najneskôr na deň ukončenia čerpania služieb (deň odchodu z pobytu).

Uplynutím doby platnosti darčekového poukazu uvedenej na darčekovom poukaze právo na využitie služby, na ktorú je darčekový poukaz vystavený, ZANIKÁ a objednávateľ ani účastník pobytu nemá nárok na akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu. Predĺženie doby platnosti darčekového poukazu nie je možné.

Rezervácia služieb na základe darčekového poukazu je možná výlučne formou offline rezervácie emailom alebo telefonicky. Nedostatočná kapacita ubytovacích zariadení nie je dôvodom na nevyužitie služby z dôvodov na strane prevádzkovateľa. Kontakt na rezervačné oddelenie: hotelstmr@tmr.sk; tel.č.: + 421 44 290 1358

Kompletné osobitné obchodné podmienky pre darčekové poukazy nájdete na stránke: https://www.tmrhotels.com/sk/poukazy/

Zobraziť skrátené obchodné podmienky